Ca mắc COVID-19 giảm, Ấn Độ nới lỏng hạn chế

Ấn Độ nới lỏng các hạn chế COVID-19 khi các ca nhiễm giảm xuống. Ảnh: AFP
Ấn Độ nới lỏng các hạn chế COVID-19 khi các ca nhiễm giảm xuống. Ảnh: AFP
Ấn Độ nới lỏng các hạn chế COVID-19 khi các ca nhiễm giảm xuống. Ảnh: AFP
Lên top