Cả lô hàng tên lửa S-400 Nga chuyển cho Trung Quốc bị bão phá hủy

S-400. Ảnh: Getty Images
S-400. Ảnh: Getty Images
S-400. Ảnh: Getty Images
Lên top