Cả 4 hệ thống S-300 Nga cung cấp cho Syria đã sẵn sàng khai hoả

Ảnh vệ tinh của ImageSat International ngày 30.6 cho thấy toàn bộ hệ thống S-300 của Syria đã sẵn sàng hoạt động.
Ảnh vệ tinh của ImageSat International ngày 30.6 cho thấy toàn bộ hệ thống S-300 của Syria đã sẵn sàng hoạt động.
Ảnh vệ tinh của ImageSat International ngày 30.6 cho thấy toàn bộ hệ thống S-300 của Syria đã sẵn sàng hoạt động.
Lên top