ByteDance Trung Quốc trao đổi với Mỹ cách tránh bán TikTok

Ứng dụng TikTok hiển thị trên màn hình iPhone trên nền cờ Mỹ hôm 3.8.2020 tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP.
Ứng dụng TikTok hiển thị trên màn hình iPhone trên nền cờ Mỹ hôm 3.8.2020 tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP.
Ứng dụng TikTok hiển thị trên màn hình iPhone trên nền cờ Mỹ hôm 3.8.2020 tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top