ByteDance Trung Quốc chấp nhận thoái vốn hoàn toàn để cứu TikTok

ByteDance chấp nhận thoái vốn để cứu TikTok ở Mỹ. Ảnh: Kyodo
ByteDance chấp nhận thoái vốn để cứu TikTok ở Mỹ. Ảnh: Kyodo
ByteDance chấp nhận thoái vốn để cứu TikTok ở Mỹ. Ảnh: Kyodo
Lên top