ByteDance đề xuất định giá TikTok 60 tỉ USD

Ứng dụng TikTok. Ảnh: AFP
Ứng dụng TikTok. Ảnh: AFP
Ứng dụng TikTok. Ảnh: AFP
Lên top