Buôn bán ma tuý ở Châu Á - Thái Bình Dương tăng mạnh bất chấp dịch COVID-19

Bất chấp đại dịch COVID-19, hoạt động buôn bán ma tuý ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn phát triển mạnh. Ảnh: AFP
Bất chấp đại dịch COVID-19, hoạt động buôn bán ma tuý ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn phát triển mạnh. Ảnh: AFP
Bất chấp đại dịch COVID-19, hoạt động buôn bán ma tuý ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vẫn phát triển mạnh. Ảnh: AFP
Lên top