"Buổi hòa nhạc khung cửa sổ" đem opera trở lại thành phố Vienna

Khán giả tại khách sạn Zeitgeist lắng nghe các ca sĩ và dàn nhạc biểu diễn từ phòng của họ. Ảnh: Joe Klamar, AFP
Khán giả tại khách sạn Zeitgeist lắng nghe các ca sĩ và dàn nhạc biểu diễn từ phòng của họ. Ảnh: Joe Klamar, AFP
Khán giả tại khách sạn Zeitgeist lắng nghe các ca sĩ và dàn nhạc biểu diễn từ phòng của họ. Ảnh: Joe Klamar, AFP
Lên top