Buộc sinh viên quốc tế về nước nếu học online: Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng

Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng việc nước này yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường học trực tuyến hoàn toàn. Ảnh chụp màn hình.
Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng việc nước này yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường học trực tuyến hoàn toàn. Ảnh chụp màn hình.
Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng việc nước này yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường học trực tuyến hoàn toàn. Ảnh chụp màn hình.
Lên top