Bước ngoặt đáng mừng về vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở cả người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Ảnh: Reuters
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở cả người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Ảnh: Reuters
Vaccine COVID-19 của AstraZeneca tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ ở cả người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Ảnh: Reuters
Lên top