Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bước đột phá trong hành động của chính phủ Assad cho tiến trình hòa bình Syria

Tổng thống Nga và Tổng thống Syria có cuộc họp ngày 17.5. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga và Tổng thống Syria có cuộc họp ngày 17.5. Ảnh: Sputnik.