Bước đi tối quan trọng của ông Putin mở rộng sức mạnh Hải quân Nga

Khinh hạm Đô đốc Makarov và các chiến hạm khác tham gia lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Tartus, Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Khinh hạm Đô đốc Makarov và các chiến hạm khác tham gia lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Tartus, Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Khinh hạm Đô đốc Makarov và các chiến hạm khác tham gia lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Tartus, Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top