Bùng phát cụm dịch COVID-19 mới trên tàu chở hàng ngoài khơi Australia

Những người mặc bộ đồ bảo hộ đi bộ từ tàu du lịch Diamond Princess - con tàu du lịch đầu tiên bùng phát dịch COVID-19 và bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản. Ảnh: AFP
Những người mặc bộ đồ bảo hộ đi bộ từ tàu du lịch Diamond Princess - con tàu du lịch đầu tiên bùng phát dịch COVID-19 và bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản. Ảnh: AFP
Những người mặc bộ đồ bảo hộ đi bộ từ tàu du lịch Diamond Princess - con tàu du lịch đầu tiên bùng phát dịch COVID-19 và bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top