Bùng phát COVID-19 đe dọa kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng" của Trung Quốc

COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc giáng đòn vào ngành du lịch vừa hồi phục. Ảnh: AFP
COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc giáng đòn vào ngành du lịch vừa hồi phục. Ảnh: AFP
COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc giáng đòn vào ngành du lịch vừa hồi phục. Ảnh: AFP
Lên top