Bùng phát bệnh lạ bí ẩn ở Canada

Bệnh lạ xuất hiện ở Canada. Ảnh: Chính quyền New Brunswick/Reuters
Bệnh lạ xuất hiện ở Canada. Ảnh: Chính quyền New Brunswick/Reuters
Bệnh lạ xuất hiện ở Canada. Ảnh: Chính quyền New Brunswick/Reuters
Lên top