Bùng dịch do biến thể Delta ở New Zealand chưa có dấu hiệu dừng lại

New Zealand vẫn báo cáo 83 ca nhiễm mới trong ngày 29.8, chủ yếu ở thành phố Auckland. Ảnh: AFP
New Zealand vẫn báo cáo 83 ca nhiễm mới trong ngày 29.8, chủ yếu ở thành phố Auckland. Ảnh: AFP
New Zealand vẫn báo cáo 83 ca nhiễm mới trong ngày 29.8, chủ yếu ở thành phố Auckland. Ảnh: AFP
Lên top