Bùng dịch do biến thể Delta, New Zealand bước vào ngày đầu phong tỏa

Khoảng 5 triệu dân New Zealand sẽ đặt dưới lệnh phong tỏa nghiêm ngặt mức độ cao nhất từ 0h ngày 18.8 để ngăn biến thể Delta lây lan. Ảnh: AFP
Khoảng 5 triệu dân New Zealand sẽ đặt dưới lệnh phong tỏa nghiêm ngặt mức độ cao nhất từ 0h ngày 18.8 để ngăn biến thể Delta lây lan. Ảnh: AFP
Khoảng 5 triệu dân New Zealand sẽ đặt dưới lệnh phong tỏa nghiêm ngặt mức độ cao nhất từ 0h ngày 18.8 để ngăn biến thể Delta lây lan. Ảnh: AFP
Lên top