Bức tường biên giới khẩn của ông Trump gặp trở ngại pháp lý đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Mỹ-Mexico trong khi phát biểu về an ninh biên giới trong Vườn hồng của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ ngày 15.2. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Mỹ-Mexico trong khi phát biểu về an ninh biên giới trong Vườn hồng của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ ngày 15.2. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Mỹ-Mexico trong khi phát biểu về an ninh biên giới trong Vườn hồng của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ ngày 15.2. Ảnh: Reuters.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top