Bức tử sông Hoàng Hà: "Đại gia vô hình" thu hàng chục tỉ suốt 14 năm

Thượng nguồn sông Hoàng Hà đi qua tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thượng nguồn sông Hoàng Hà đi qua tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thượng nguồn sông Hoàng Hà đi qua tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top