Bức ảnh sinh viên Thái Lan đội mũ bảo hiểm trong phòng thi gây xôn xao

Sinh viên Thái Lan đội mũ bảo hiểm trong lớp học. Ảnh: AO.
Sinh viên Thái Lan đội mũ bảo hiểm trong lớp học. Ảnh: AO.
Sinh viên Thái Lan đội mũ bảo hiểm trong lớp học. Ảnh: AO.
Lên top