Brexit hoàn thành: Anh chính thức rời EU sau 47 năm là thành viên

Bên ngoài số 10 phố Downing trước thời khắc Brexit. Ảnh: AP.
Bên ngoài số 10 phố Downing trước thời khắc Brexit. Ảnh: AP.
Bên ngoài số 10 phố Downing trước thời khắc Brexit. Ảnh: AP.
Lên top