Brexit: Bi hài kịch mãi chưa kết thúc

Thủ tướng Anh Boris Johnson trước quốc hội ngày 19.10.2019. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Anh Boris Johnson trước quốc hội ngày 19.10.2019. Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Anh Boris Johnson trước quốc hội ngày 19.10.2019. Ảnh: REUTERS
Lên top