Brazil: Vaccine Sinovac của Trung Quốc công hiệu trên 50%

Vaccine COVID-19 do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất được một y tá giới thiệu tại bệnh viện Sao Lucas, ở Porto Alegre, Brazil. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất được một y tá giới thiệu tại bệnh viện Sao Lucas, ở Porto Alegre, Brazil. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 do công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất được một y tá giới thiệu tại bệnh viện Sao Lucas, ở Porto Alegre, Brazil. Ảnh: AFP.
Lên top