Brazil tuyên bố thời điểm triển khai vaccine COVID-19 cho người dân

Tình nguyện viên đang được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất, tại Bệnh viện das Clinicas (HC), Sao Paulo, Brazil hôm 21.7. Ảnh: AFP
Tình nguyện viên đang được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất, tại Bệnh viện das Clinicas (HC), Sao Paulo, Brazil hôm 21.7. Ảnh: AFP
Tình nguyện viên đang được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 do Công ty Trung Quốc Sinovac Biotech sản xuất, tại Bệnh viện das Clinicas (HC), Sao Paulo, Brazil hôm 21.7. Ảnh: AFP
Lên top