Brazil từ chối viện trợ của G7 giải cứu cháy rừng Amazon

Rừng Amazon cháy suốt 3 tuần qua. Ảnh: Reuters
Rừng Amazon cháy suốt 3 tuần qua. Ảnh: Reuters
Rừng Amazon cháy suốt 3 tuần qua. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top