Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Brazil từ chối viện trợ của G7 giải cứu cháy rừng Amazon

Rừng Amazon cháy suốt 3 tuần qua. Ảnh: Reuters
Rừng Amazon cháy suốt 3 tuần qua. Ảnh: Reuters
Rừng Amazon cháy suốt 3 tuần qua. Ảnh: Reuters
Lên top