Brazil: Tìm thấy siêu nấm gây chết người ở bệnh nhân COVID-19

Brazil vừa xác nhận các trường hợp siêu nấm Candida Auris đầu tiên ở bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CDC
Brazil vừa xác nhận các trường hợp siêu nấm Candida Auris đầu tiên ở bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CDC
Brazil vừa xác nhận các trường hợp siêu nấm Candida Auris đầu tiên ở bệnh nhân COVID-19. Ảnh: CDC
Lên top