Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc sau khi vaccine này được đánh giá là an toàn. Ảnh: AFP
Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc sau khi vaccine này được đánh giá là an toàn. Ảnh: AFP
Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc sau khi vaccine này được đánh giá là an toàn. Ảnh: AFP
Lên top