Brazil lo ngại về COVID-19 khi lễ hội Carnival sắp diễn ra

Vũ công trình diễn tại lễ hội Rio Carnival, Brazil. Ảnh: AFP.
Vũ công trình diễn tại lễ hội Rio Carnival, Brazil. Ảnh: AFP.
Vũ công trình diễn tại lễ hội Rio Carnival, Brazil. Ảnh: AFP.
Lên top