Brazil ký Hiệp định Artemis để khám phá Mặt trăng

Marcos Pontes - Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil ký Hiệp định Artemis bên cạnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vào ngày 15.6.2021.
Marcos Pontes - Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil ký Hiệp định Artemis bên cạnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vào ngày 15.6.2021.
Marcos Pontes - Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil ký Hiệp định Artemis bên cạnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vào ngày 15.6.2021.
Lên top