Brazil khuyến cáo phụ nữ hoãn mang thai nếu có thể

Đơn vị điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil. Ảnh: AFP
Đơn vị điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil. Ảnh: AFP
Đơn vị điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở Manaus, Brazil. Ảnh: AFP
Lên top