Brazil: Khoảng 100.000 công nhân tại các nhà máy chế biến thịt mắc COVID-19

Khoảng 100.000 công nhân tại các cơ sở chế biến thịt ở Brazil mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Khoảng 100.000 công nhân tại các cơ sở chế biến thịt ở Brazil mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Khoảng 100.000 công nhân tại các cơ sở chế biến thịt ở Brazil mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top