Brazil huy động quân đội quyết bảo vệ "lá phổi xanh" Amazon

Ảnh vệ tinh 1 khu vực của rừng Amazon thuộc Carauari, Brazil. Ảnh: AFP.
Ảnh vệ tinh 1 khu vực của rừng Amazon thuộc Carauari, Brazil. Ảnh: AFP.
Ảnh vệ tinh 1 khu vực của rừng Amazon thuộc Carauari, Brazil. Ảnh: AFP.
Lên top