Brazil: "Đeo khẩu trang" cho tượng Chúa Cứu Thế để cổ vũ chống dịch

Lên top