Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh

Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh. Ảnh: AFP
Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh. Ảnh: AFP
Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh. Ảnh: AFP
Lên top