Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bóng hồng kín tiếng của người quyền lực số 2 Trung Quốc Lý Khắc Cường