Bóng đá và bí mật tấm “Hộ chiếu vaccine” của Hungary

Hộ chiếu vaccine cấp cho người dân ở Hungary. Ảnh VA
Hộ chiếu vaccine cấp cho người dân ở Hungary. Ảnh VA
Hộ chiếu vaccine cấp cho người dân ở Hungary. Ảnh VA
Lên top