Bốn tỉnh của Trung Quốc hạ mức cảnh báo khẩn cấp với COVID-19

Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Người dân đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top