Bốn con sư tử ở vườn thú Barcelona mắc COVID-19

Bốn con sư tử ở vườn thú Barcelona có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: Barcelona Zoo
Bốn con sư tử ở vườn thú Barcelona có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: Barcelona Zoo
Bốn con sư tử ở vườn thú Barcelona có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: Barcelona Zoo
Lên top