Bốn cấp phó và dàn vệ sĩ tháp tùng ông Kim Jong-un đến Hà Nội

(Theo chiều kim đồng hồ) Ông Kim Yong-chol, bà Kim Yo-jong, ông Kim Hyok-chol và ông Kim Chang-son. Ảnh: REUTERS, ST
(Theo chiều kim đồng hồ) Ông Kim Yong-chol, bà Kim Yo-jong, ông Kim Hyok-chol và ông Kim Chang-son. Ảnh: REUTERS, ST
(Theo chiều kim đồng hồ) Ông Kim Yong-chol, bà Kim Yo-jong, ông Kim Hyok-chol và ông Kim Chang-son. Ảnh: REUTERS, ST
Lên top