Bốn bà cháu gốc Việt chết thương tâm ở Texas giá lạnh

Texas đang trải qua bão tuyết. Ảnh: AFP
Texas đang trải qua bão tuyết. Ảnh: AFP
Texas đang trải qua bão tuyết. Ảnh: AFP
Lên top