Bom nhiệt hạch khác gì bom nguyên tử?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát bom nhiệt hạch. Ảnh: EPA
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát bom nhiệt hạch. Ảnh: EPA