"Bom bão" đánh sập đông bắc Mỹ

Một người phụ nữ đi dưới trời mưa gió ở Brooklyn, New York, vào ngày 26.10. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ đi dưới trời mưa gió ở Brooklyn, New York, vào ngày 26.10. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ đi dưới trời mưa gió ở Brooklyn, New York, vào ngày 26.10. Ảnh: AFP
Lên top