Bối rối về nguồn gốc sao băng rực sáng trên bầu trời Nam Florida, Mỹ

Vị trí sao băng vụt sáng ở Mỹ tối 12.4. Ảnh: Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ
Vị trí sao băng vụt sáng ở Mỹ tối 12.4. Ảnh: Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ
Vị trí sao băng vụt sáng ở Mỹ tối 12.4. Ảnh: Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ
Lên top