Boeing sắp phóng tàu vũ trụ lên ISS

Tàu vũ trụ CST-100 Starliner của Boeing quay quanh Trái đất. Ảnh: Boeing
Tàu vũ trụ CST-100 Starliner của Boeing quay quanh Trái đất. Ảnh: Boeing
Tàu vũ trụ CST-100 Starliner của Boeing quay quanh Trái đất. Ảnh: Boeing
Lên top