Bộ xương 5.000 năm hé lộ bằng chứng sớm nhất về việc con người bị nhiễm độc

Bộ xương 5.000 năm tuổi cho thấy bằng chứng sớm nhất về nhiễm độc thủy ngân ở người. Ảnh: Getty/AFP
Bộ xương 5.000 năm tuổi cho thấy bằng chứng sớm nhất về nhiễm độc thủy ngân ở người. Ảnh: Getty/AFP
Bộ xương 5.000 năm tuổi cho thấy bằng chứng sớm nhất về nhiễm độc thủy ngân ở người. Ảnh: Getty/AFP
Lên top