Bộ Tư pháp Mỹ kiện Facebook

Ngày 3.12, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kiện Facebook với cáo buộc phân biệt đối xử với người lao động Mỹ bằng cách ưu ái những người nộp đơn nhập cư cho hàng nghìn công việc được trả lương cao. Vụ kiện do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện. Ảnh: AFP.
Ngày 3.12, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kiện Facebook với cáo buộc phân biệt đối xử với người lao động Mỹ bằng cách ưu ái những người nộp đơn nhập cư cho hàng nghìn công việc được trả lương cao. Vụ kiện do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện. Ảnh: AFP.
Ngày 3.12, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã kiện Facebook với cáo buộc phân biệt đối xử với người lao động Mỹ bằng cách ưu ái những người nộp đơn nhập cư cho hàng nghìn công việc được trả lương cao. Vụ kiện do Bộ Tư pháp Mỹ thực hiện. Ảnh: AFP.
Lên top