Bộ Tư pháp Mỹ giục tòa khôi phục lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump