Bộ Tư pháp Mỹ điều tra âm mưu hối lộ để được tổng thống ân xá

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về âm mưu hối lộ để được ân xá tổng thống. Ảnh: AFP.
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về âm mưu hối lộ để được ân xá tổng thống. Ảnh: AFP.
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về âm mưu hối lộ để được ân xá tổng thống. Ảnh: AFP.
Lên top