Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bị cáo buộc thao túng thông tin tình báo