Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức sau tuyên bố bầu cử không gian lận

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr. Ảnh: AFP
Lên top